Световноизвестен национален парк не успява да привлече много туристи

Годишната миграция на антилопите Гну в националния парк е едно от седемте чудеса на света

Коментари