IT секторът прави планове за растеж въпреки безпрецедентната ситуация

Има промяна в динамиката на пазара и намалява желанието на служители да променят работно си място в сектора, посочи Константин Боев от Tick42