Мобилно приложение ще помага на гражданите да се информират за здравето си

Предоставянето на данните ще става на доброволен принцип