Въглищната индустрия може никога да не се възстанови след пандемията

Падащите цени на възобновяемата енергия и нерентабилните въглищни централи очертават пътя към тотално загърбване на най-мръсния изкопаем енергиен ресурс