Брюксел очаква по-слаб срив, но и по-бавно възстановяване на икономиката ни

ЕК предвижда свиване на българския БВП със 7,1% през тази година и растеж от 5,3% през следващата година