САЩ вече трябва да се тревожат за демографията

Спадащата имиграция се комбинира с намаление на раждаемостта