Не е работа на централните банки да насочват цените на жилищата

По-високите лихвени проценти биха свалили цените на имотите чрез потискане на търсенето в цялата икономика, което може да е катастрофално