Европейците подкрепят идеята за забрана на двигателите с вътрешно горене от 2030 г.

Жителите на някои от най-големите градове в Европа се застъпват за инициативата за постепенно премахване на конвенционалните автомобили