SpaceX набра 1,16 млрд. долара от дялово финансиране

Сумата е била събрана през последните два месеца