Половината работодатели в България ще прилагат „хоум офиса“ и след пандемията

Намаляването на режийните разходи и създаването на гъвкави форми на труд са най-големите позитиви на дистанционната работа, отчита анкета