2021 г. започна с плах ръст в наемането на служители у нас

В края на първото тримесечие средната месечна работна заплата в България нараства с 11% за година