Аутсорсинг индустрията като шанс за "преформатиране" на икономиката

Възможен е преход от дейности с по-малка добавена стойност към икономика с по-голяма добавена стойност, твърди Илия Кръстев

Коментари