Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.62562/96
  • EUR/CHF 1.1034/56
  • EUR/GBP 0.86346/56
  • EUR/JPY 130.061/77
  • EUR/USD 1.20297/03
  • GBP/CHF 1.27777/01
  • GBP/USD 1.39309/22
  • USD/CAD 1.24958/71
  • USD/CHF 0.91722/32
  • USD/JPY 108.117/25