Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.66382/17
  • EUR/CHF 1.07872/86
  • EUR/GBP 0.90143/54
  • EUR/JPY 124.741/54
  • EUR/USD 1.17535/41
  • GBP/CHF 1.19656/79
  • GBP/USD 1.30376/86
  • USD/CAD 1.33829/44
  • USD/CHF 0.91777/89
  • USD/JPY 106.13/38