Новини за Илия Кръстев
Аутсорсинг индустрията като шанс за
03.07.2020
Макроикономика и бизнес - тема на BalREact #Action in crisis
12.06.2020
Илия Кръстев: България може да стане лидер в областта на развойната дейност
28.05.2020
Прогноза: Обемът на аутсорсинг индустрията ще стигне 4,8 млрд. евро до 2022 г.
24.10.2019
Българският аутсорсинг се цели да генерира 7,9% от БВП
30.10.2018
И. Кръстев: Фокусът за българския аутсорсинг сега е да не изпуска инерцията
15.06.2016