Неспирният растеж на интернет рекламата

Разходите за интернет реклама в глобален мащаб се очаква да нараснат с 14% до 396 млрд. долара през 2021 г.

Неспирният растеж на интернет рекламата

Снимка: Pixabay

Коментари